گروه ارتباطی ایمن صنعت

گروه ارتباطی ایمن صنعت

عضو سروکو آذین کیا دارای پروانه خدمات اپراتوری (Servco) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 100-95-37

ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت سازمانی و خانگی

آدرس : اصفهان خیابان هشت بهشت –

تلفن تماس : 32731320-031    32731321-031    91081320-031