بررسی برد انواع رادیو میکروتیک

بررسی برد انواع رادیو میکروتیک

برد انواع رادیو میکروتیک

برد انواع رادیو های میکروتیک یکی از نیازهای خریداران قبل از هرگونه انتخاب است. در این مطلب توضیحاتی در این خصوص به خریداران رادیو میکروتیک ارائه خواهد شد.

 

بررسی برد انواع رادیو میکروتیک – در این تصویر خانه های جدول بر اساس کیلومتر که در پایین و بالای جدول درج شده اند مشخص شده است. نوار قرمز رنگ، حداکثر مسافتی که دستگاه می تواند با سیگنال ۷۰- داشته باشد را نشان میدهد. خط قرمز رنگ نمایانگر حداکثر مسافتی است که دستگاه می تواند در استاندارد n۸۰۲.۱۱  با سرعت حداکثر mbps۳۰۰ در ثانیه داشته باشد. خط سفید رنگ به معنی حداکثر مسافتی است که دستگاه می تواند در استاندارد ac۸۰۲.۱۱  با سرعت حداکثر mbps۸۶۶ در ثانیه داشته باشد.

بررسی برد انواع رادیو میکروتیک

به عنوان مثال برای تعدادی از دستگاه های جدول بالا با توجه به مسافت و پهنای باند به شرح زیر می باشند:

  • رادیو آنتن LHG5

برد امواج : بین ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد n۸۰۲.۱۱ : تا ۱۲ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد ac۸۰۲.۱۱ : پشتیبانی نمی کند

  • رادیو آنتن SXT Lite5

برد امواج : بین ۱۱ تا ۱۲ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد n۸۰۲.۱۱ : تا ۳ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد ac۸۰۲.۱۱ : پشتیبانی نمی کند

  • رادیو آنتن SXT5 ac

برد امواج : بین ۱۶ تا ۱۷ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد n۸۰۲.۱۱ : تا ۶ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد ac۸۰۲.۱۱ : بین ۱.۵ تا ۲ کیلومتر

  • رادیو آنتن QRT5

برد امواج : بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد n۸۰۲.۱۱ : تا ۲۵ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد ac۸۰۲.۱۱ : پشتیبانی نمی کند

  • رادیو آنتن QRT5 ac

برد امواج : بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد n۸۰۲.۱۱ : تا ۳۵ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد ac۸۰۲.۱۱ : تا ۱۱ کیلومتر

  • رادیو آنتن DynaDish

برد امواج : بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد n۸۰۲.۱۱ : تا ۴۵ کیلومتر
برد امواج در حالت استاندارد ac۸۰۲.۱۱ : تا ۱۴ کیلومتر

چه رادیویی بخریم

برای  انتخاب رادیو جهت برقراری لینک وایرلس بایستی چند فاکتور مورد بررسی قرار بگیرد.

ابتدا باید نیاز خود از برقراری لینک وایرلس را بدانید.

بیشترین استفاده از لینکهای وایرلس برای برقراری ارتباط بین دفاتر و انبارها جهت ارتباط لایه 2 شبکه می باشد.

انتقال تصویر و ایجاد ارتباط تلفنی ویپ نیز از دیگر استفاده های لینک های وایر لس می باشد.

و در نهایت توزیع اینترنت دیگر استفاده های لینک وایر لس است.

با توجه موارد ذکر شده دو نوع کلی ارتباط وایرلس وجود دارد.

1 ارتباط نقطه به نقطه (point to point )

2 ارتباط یک نقطه به چند نقطه (point to multi point)

در هر کدام از سناریو های بالا با توجه به مسافت یا میزان پهنای باند مورد استفاده از رادیو های مختلفی می توان استفاده کرد.

برای ptp   رادیو های زیر از میکروتیک بیشترین کاربرد را دارند

سری  LHG ، Basebox ، Netmetal ، SXT ، Dynadish ، LHGHP ،LHG HP XL البته رادیو Basebox   و Netmeta دارای آنتن داخلی نیستند و باید به صورت جداگانه به آنتن مجهز شوند

برای ptmp  در قسمت access point  می توان از سری Qrt , Metal ،  Groove ، Omnitik ، mANTBox استفاده کرد.

در کل لینک های وایرلس را می توان به سه دسته کوتاه متوسط و بلند تقسیم بندی کرد

برای لینک های کوتاه می توان از رادیو های

SXTlite 5

SXTsq

Groove

Omnitik

Metal

برای لینک های متوسط می توان از رادیو های

LHG

SXT

Metal

و برای لینکهای بلند از رادیو های

Dynadish

Netmetal

Basebox

Qrt
LHG HP

LHG HP XL

mANTBox

استفاده کرد.

‍‍‍ پیشنهاد می گردد تا ۵ کیلومتر از سری  SXT  استفاده گردد .

 تا ۲ کیلوتر می توان از رادیوهای SXT AC استفاده کرد که پهنای باند بسیار بالاتری را به شما می دهند

تا ۱۵ کیلومتر LHG  بهترین انتخاب است که سری AC  آن تا ۶ کیلومتر بهترین انتخاب است.

برای لینک های تا ۴۰ کیلومتر استفاده از سری QRT  و Dynadish وLHG HP  و LHG HP XL توصیه می شود

و برای لینک های بلند تر می بایستی از سری Netmetal  و Basebox  به همراه آنتن های بالای  29dbi  استفاده گردد.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *